LAO ĐỘNG - BẢO HIỂM - TIN TỨC KHÁC


Hướng dẫn xử lý chi trợ cấp mất việc làm

Khi phát sinh chi trợ cấp mất việc làm DN được hạch toán khoản chi này vào chi phí quản lý DN và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Chỉ miễn thuế Bảo vệ môi trường khi xuất khẩu qua biên giới

Hàng hóa thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi trường (BVMT) khi sản xuất trong khu phi thuế quan, buôn bán giữa trong nước và các khu phi thuế quan hay xuất nhập khẩu tại chỗ vẫn phải nộp thuế BVMT.

Hướng dẫn thuế sử dụng đất Phi Nông nghiệp

Đất ở trong hạn mức tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế, còn địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn sẽ được giảm 50% số thuế phải nộp.

Dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 127/2012/TT-BTC hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ ...

Tăng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh

Mức thu lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh tăng từ 50.000đ lên 200.000đ tại khu vực thành phố trực thuộc trung ương, thành phố và thị xã thuộc tỉnh. Ở các khu vực còn lại, tăng từ 25.000đ lên 100.000đ. Nội dung trên được Bộ Tài chính quy định tại Thông ...

Không đóng Bảo hiểm y tế bị phạt đến 30 triệu đồng

Đó là nội dung của Nghị định 92/2011/NĐ-CP quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực bảo hiểm y tế vừa được Chính Phủ ban hành ngày 17/10/2011.

Quy định tăng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động.

Ngày 22-08-2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2011/NĐ-CP, quy định tăng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động. Cụ thể: