LAO ĐỘNG - BẢO HIỂM - TIN TỨC KHÁC


Dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 127/2012/TT-BTC hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Theo đó, về tiêu chuẩn điều kiện, tổ chức tư vấn định giá phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về 1 trong các lĩnh vực hoạt động sau: thẩm định giá, kiểm toán, kế toán, tư vấn tài chính, tư vấn chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp và có ít nhất 3 thẩm định viên về giá đã được cấp thẻ thẩm định viên về giá và đăng ký hành nghề thẩm định giá; đồng thời không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thẩm định giá.

Đối với các tổ chức tư vấn định giá nước ngoài không thành lập pháp nhân tại Việt Nam thì chỉ được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa khi hợp tác, liên doanh với các tổ chức tư vấn định giá trong nước được Bộ Tài chính công nhận theo quy định.

Ngoài ra, từ 01/10 đến 31/10 hàng năm, tổ chức tư vấn định giá có trách nhiệm gửi báo cáo về kết quả hoạt động của mình cho Bộ tài chính. Đây là một trong những tiêu chí xem xét, đánh giá để tiếp tục cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp trong năm tiếp theo.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/10/2012 và thay thế Quyết định 100/2007/QĐ-BTC.


File đính kèm
127_2012_TT-BTC_vn.doc