TNCN


Hướng dẫn thực hiện quy định mới về thuế Thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ...

Công văn 3637/TCT-TNCN hướng dẫn thuế TNCN

Trả lời công văn số 5432/CT-TNCN ngày 07/9/2011 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế phản ánh vướng mắc về việc tạm chưa khấu trừ thuế TNCN theo Nghị Quyết số 08/2011/QH13 ngày 06/8/2011 của Quốc hội về việc ban hành một số giải pháp bổ sung về thuế ...

Công văn số 3244/TCT-TNCN ngày 09/09/2011

Hướng dẫn thuế TNCN đối với tiền bồi thường vi phạm hợp đồng

Công văn 3373/TCT-TNCN hướng dẩn Thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS thông qua hợp đồng ủy quyền

Hướng dẩn Thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS thông qua hợp đồng ủy quyền: Ngày 05/4/2011 Tổng cục Thuế có công văn số 1133/TCT-TNCN gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội về vướng mắc thu thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đối với chuyển nhượng bất động sản. ...

Thông tư 113/2011/TT-BTC: những thay đổi về thuế TNCN

Ngày 4/08/2011, Bộ tài chính đã ban hành thông tư 113/2011/TT- BTCsửa đồi và bổ sung luật thuế TNCN của các thông tư 62/2009/TT-BTC ban hành ngày 27/03/2009 và thông tư 84/2008/TT-BTC ban hành ngày 30/09/2008. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể ...

Không tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản hỗ trợ chữa bệnh hiểm nghèo

Ngày 08/06/2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2011/TT-BTC hướng dẫn không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của người lao động đối với khoản hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo cho người lao động và thân nhân của ...

Điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân theo 2 phương án

Thường trực Ban bí thư đã đồng ý các phương án thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính báo cáo. Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ 2 phương án này trong cuộc họp thường kỳ tháng 6 và sẽ trình Quốc hội vào kỳ họp diễn ra trong tháng 7.