TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Tư vấn doanh nghiệp bao gồm các dịch vụ chủ yếu sau:

T
Ư VẤN THỦ TỤC THÀNH LẬP VÀ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP
Với quy trình tư vấn giải thể chặt chẽ, sự phối hợp của các bộ phận tư vấn: tư vấn pháp luật doanh nghiệp – tư vấn kế toán, thủ tục giải thể công ty được tiến hành nhanh chóng, đảm bảo chất lượng và tính pháp lý cho Quý khách hàng.

TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
Tư vấn và thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại hình Doanh nghiệp : Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, Công ty cổ phần.

TƯ VẤN KHÁC THEO YÊU CẦU CỤ THỂ