TƯ VẤN KẾ TOÁN, THUẾ THEO YÊU CẦU

 Tư vấn các vấn đề liên quan đến kế toán, thuế theo từng yêu cầu cụ thể.