SOÁT XÉT TUÂN THỦ THUẾ

Quy trình thực hiện
  • Kiểm tra tính hợp lý các hóa đơn, chứng từ kế toán có liên quan đến thuế GTGT, thuế xuất nhập khẩu, thuế nhà thầu, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác;
  • Tính toán lại từng loại thuế phát sinh trong kỳ;
  • So sánh, đối chiếu với số liệu đã ghi nhận, kê khai;
  • Lập báo cáo kết quả soát xét về thuế đồng thời kiến nghị việc điều chỉnh các số liệu thuế theo đúng quy định;
  • Tư vấn cho Quý khách hàng việc lập các tờ khai thuế bổ sung;
  • Tư vấn và hướng dẫn cho Quý khách hàng tính và lập các tờ khai thuế theo đúng quy định.
Trong trường hợp Quý khách hàng gặp khó khăn trong việc giải trình số liệu khi cơ quan thuế kiểm tra quyết toán thuế, chúng tôi sẽ cung cấp thêm dịch vụ giải trình số liệu.