THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

  Quy trình thực hiện
  • Nộp đơn đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân (cho nhân viên Việt Nam và nước ngoài);
  • Theo dõi và thông báo kịp thời đến Quý khách hàng về khoản thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho nhân viên Việt Nam và nước ngoài;
  • Lập và nộp báo cáo thuế thu nhập cá nhân hàng tháng, hàng quý, hàng năm cho cơ quan thuế;
  • Lập báo cáo quyết toán thuế cho các nhân viên có thu nhập chịu thuế vào cuối năm dương lịch;
  • Lập hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân (nếu có);
  • Chịu trách nhiệm nhắc nhở đối tượng nộp thuế về việc thu thập biên lai khấu trừ thuế vào cuối năm dương lịch hay khi cơ quan thuế thực hiện kiểm tra quyết toán;
  • Thay mặt và đại diện cho cá nhân nộp thuế, giải trình số liệu cho cơ quan thuế.