NHÀ THẦU


Thông tư 60/2012/TT-BTC hướng dẫn Thuế nhà Thầu

Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư 60/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ Thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Viêt Nam

Theo đó, thông tư 60 hướng dẫn một số điểm khác biệt so với quy định theo thông tư 134/2008-TT-BTC như sau:

Lần thay đổi này, thuế Nhà thầu sẽ được mở rộng cho một số đối tượng chịu thuế:

·         Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo điều kiện DDP, DAT DAP (theo các điều khoản thương mại Quốc tế - Incoterms) phải chịu thêm 1% thuế nhà thầu.

·         Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ (trừ trường hợp nhập khẩu tại chỗ để gia công), kể từ ngày 27/5/2012 (ngày Thông tư có hiệu lực thi hành) cũng thuộc đối chịu thuế nhà thầu. Bên nhập khẩu tại chỗ theo chỉ định của nước ngoài chịu trách nhiệm nộp thay khoản thuế này (1%).

So với quy định tại Thông tư 134/2008/TT-BTC thì Thông tư này bổ sung các đối tượng sau đây chịu thuế Thu nhập Doanh nghiệp với thuế suất:

-       Dịch vụ quản lý nhà hàng, khách sạn, casino (10% )

-       Hoạt động lắp đặt bất kể có hay không có bao thầu nguyên vật liệu (2%)

-       Tái bảo hiểm ra nước ngoài (0,1%)

-       Dịch vụ tài chính phái sinh (2%)

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký, thay thế Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008, Thông tư số 197/2009/TT-BTC ngày 9/10/2009 và Thông tư số 64/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính.

Theo Incoterm 2010 thì các điều kiện giao hàng DDP, DAT và DAP được hiểu như sau:

- DDP (Delivered Duty Paid, giao hàng đã trả thuế): Bên bán chịu trách nhiệm làm thủ tục hải quan, trả các khoản thuế tại khâu nhập khẩu. Không phân biệt hình thức vận chuyển

- DAT (Delivered At Terminal, giao hàng tại bến): "Bến" được hiểu là cầu tàu, nhà kho, bãi container hay đường bộ, đường sắt hay nhà ga sân bay. Bên mua chịu trách nhiệm làm thủ tục hải quan, trả các khoản thuế tại khâu nhập khẩu

- DAP (Delivered At Place, giao hàng tại nơi đến): Tương tự như điều kiện CIF, tuy nhiên điều kiện này không phân biệt loại hình chuyên chở, thay vì CIF chỉ áp dụng cho vận chuyển đường biển và đường sông

 


File đính kèm
60_2012_TT-BTC_vn.doc