GTGT


Vẫn được hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) khi hóa đơn sai hình thức

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 1781/BTC-TCT hướng dẫn việc khấu trừ, hoàn thuế trong trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn sai về hình thức.

Gia hạn nộp thuế GTGT đến tháng 4/2013

Từ ngày 22/10/2012, số thuế GTGT phải nộp của tháng 6/2012 sẽ tiếp tục được gia hạn nộp đến ngày 20/4/2013.

Chế độ kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau

Theo Quyết định 2404/QĐ-BTC ngày 27/9/2012 về chế độ kiểm tra hoàn thuế GTGT thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau, Bộ Tài chính hướng dẫn giải quyết hồ sơ hoàn thuế như sau:

Chứng chỉ hành nghề kế toán, kiểm toán

Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành thông tư 129/2012/TT-BTC về việc thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên (CCKTV) và chứng chỉ hành nghề kế toán (CCHNKT).

Quyết toán thuế cho doanh nghiệp giải thể chỉ còn 10 ngày

Từ tháng 7 này, thủ tục ngừng mã số thuế, quyết toán thuế cho DN giải thể sẽ được cải cách và rút ngắn về thời gian.

Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012, hướng dẫn Luật quản lý thuế về đăng ký thuế