GTGT


Vẫn được hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) khi hóa đơn sai hình thức

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 1781/BTC-TCT hướng dẫn việc khấu trừ, hoàn thuế trong trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn sai về hình thức.

 Theo đó, Cục thuế sẽ kiểm tra thực tế nếu hóa đơn đã lập phù hợp, phản ánh đúng bản chất kinh tế… thì thực hiện hoàn thuế, khấu trừ thuế đối với những trường hợp hóa đơn sai hình thức sau:

- Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ đã sử dụng hóa đơn GTGT;
- Hóa đơn viết tắt tên, điạ chỉ người mua hàng nhưng đúng MST;
- Hóa đơn gạch chéo chưa đúng quy định.

Công văn này được áp dụng kể từ 11/02/2014.


File đính kèm
1781_BTC-TCT.doc