LAO ĐỘNG - BẢO HIỂM - TIN TỨC KHÁC


Chỉ miễn thuế Bảo vệ môi trường khi xuất khẩu qua biên giới

Hàng hóa thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi trường (BVMT) khi sản xuất trong khu phi thuế quan, buôn bán giữa trong nước và các khu phi thuế quan hay xuất nhập khẩu tại chỗ vẫn phải nộp thuế BVMT.

Chỉ những trường hợp hàng hóa được xuất khẩu ra khỏi biên giới Việt Nam thì mới được xem xét là đối tượng không thuộc diện chịu thuế BVMT.

Đó là quy định tại Thông tư  159/2012-TT-BTC bổ sung Thông tư 152/2011-TT-BTC hướng dẫn Nghị định 67/2011/ND-CP về thuế BVMT.

Cũng theo thông tư này, nguyên vật liệu nhập khẩu để gia công hàng hóa xuất khẩu cũng sẽ được miễn thuế BVMT.

Thông tư trên sẽ có hiệu lực từ ngày 15/11/2012.


File đính kèm
159_2012_TT-BTC_vn.doc