LAO ĐỘNG - BẢO HIỂM - TIN TỨC KHÁC


Không đóng Bảo hiểm y tế bị phạt đến 30 triệu đồng

Đó là nội dung của Nghị định 92/2011/NĐ-CP quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực bảo hiểm y tế vừa được Chính Phủ ban hành ngày 17/10/2011.

Trường hợp người sử dụng lao động không đóng BHYT cho toàn bộ số người lao động có trách nhiệm tham gia BHYT thì sẽ bị phạt đến 30.000.0000đ. Đồng thời buộc nộp số tiền phải đóng và lãi phát sinh vào tài khoản thu của quỹ BHYT.

Trường hợp đưa người không thuộc trách nhiệm quản lý vào danh sách để tham gia BHYT sẽ bị phạt từ 500.000đ đến 2.000.000đ trên mỗi thẻ, đồng thời bị thu hồi thẻ và buộc hoàn trả số tiền do Quỹ BHYT đã chi trả trong khám, chữa bệnh BHYT.

Hành vi xác nhận không đúng mức đóng của đối tượng tham gia BHYT có thể bị phạt đến 40.000.000đ (đối với mức vi phạm từ 150.000.0000đ trở lên).

Hành vi cấp, cấp lại, đổi thẻ BHYT chậm hơn thời gian quy định sẽ bị phạt từ 300.000đ đến 8.000.000đ, và buộc phải cấp thẻ trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày giao quyết định xử lý vi phạm.

Đồng thời, cho người khác mượn thẻ BHYT hoặc sử dụng thẻ BHYT của người khác có thể bị phạt đến 2.000.000đ.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2011.


File đính kèm
92_2011_NDCP_vn.doc